Profil Dosen

Foto
 
Dr Anizar Ahmad, M. Pd.
Mempunyai keahliah dalam bidang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan Luar Sekolah.
S1 bidang Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S2 bidang Pendidikan Luar Sekolah, S3 bidang Pendidikan Luar Sekolah,
Foto
 
Rosmiati, S. Pd. I., M. Ed.
Mempunyai keahliah dalam bidang Pendidikan Luar Biasa.
S2 bidang Special Education,
Foto
 
Dra Fakhriah, M.Pd
Mempunyai keahliah dalam bidang kependidikan.
S1 bidang Pendidikan Luar Sekolah, S2 bidang Manajemen Pendidikan,
Foto
 
Hijriati, S.Pd.I., M.Pd.I.
Mempunyai keahliah dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

Foto
 
Saptiani, S.Pd.I., M.Pd.I.
Mempunyai keahliah dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

Foto
 
Prof. Dr A. Halim Majid, M. Pd.
Mempunyai keahliah dalam bidang .

Foto
 
Drs Johari Efendi, M. Pd.
Mempunyai keahliah dalam bidang .

Foto
 
Drs Yusri, M. LIS.
Mempunyai keahliah dalam bidang .

Foto
 
Dewi Fitriani, S. Ag., M. Ed.
Mempunyai keahliah dalam bidang .

Foto
 
Rahmi, S.Pd.I., M.Ed.
Mempunyai keahliah dalam bidang .

Foto
 
Siti Naila Fauzia, S.Pd., M.Pd.
Mempunyai keahliah dalam bidang .

 
 
 
 

2,670 kali dilihat, 15 kali dilihat hari ini